2019-02-20


DWORZEC KOLEJOWY W CIESZYNIE – TROCHĘ HISTORII

 

Cieszyn rok 1888 - na linii łączącej Morawy, Śląsk Cieszyński i Galicję otwarty został mały przystanek kolejowy, który wówczas pełnił funkcje pomocnicze w stosunku do głównego dworca (obecnie dworzec w Czeskim Cieszynie). Posiadał niewielki budynek z wiatą przystankową i jeden peron. W budynku znajdowała się poczekalnia z kasą oraz pomieszczenia zawiadowcy i obsługi stacji. Podczas pierwszej wojny światowej ułożono dodatkowe tory i dobudowano niższą część budynku dworca.

Podział Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 sprawił, że ten niewielki przystanek jako jedyny w polskiej części miasta musiał przejąć ciężar całego transportu kolejowego - niezbędna okazała się więc rozbudowa stacji. W 1929 rozpoczęto też budowę linii z Cieszyna do Zebrzydowic, którą otwarto 10 września 1934 roku. Po przyłączeniu Zaolzia do Polski w 1938, Cieszyn ponownie uzyskał dostęp do rozbudowanego w międzyczasie dworca w zachodniej części miasta, a później w okresie okupacji stacja nad Bobrówką otrzymała nazwę Teschen Ost (Cieszyn Wschód). Po II wojnie światowej na mocy powojennych ustaleń Cieszyn znów podzieliła granica, a dworzec zachodni znalazł się obrębie Czeskiego Cieszyna. Konieczne więc było rozbudowanie małego dworca nad Bobrówką, rozpoczynając od naprawienia zniszczeń dokonanych przez wycofujące się wojska niemieckie. Linia kolejowa do Bielska została ponownie otwarta w październiku 1945 roku, a trzy miesiące później ruszyły pociągi w kierunku Zebrzydowic. Z biegiem lat infrastruktura stacji była modernizowana, powstały betonowe perony, zbudowana została nowoczesna nastawnia. Początek XXI wieku nie był dla cieszyńskiego dworca zbyt łaskawy, obiekt stopniowo popadał w ruinę. Przełom nastąpił 15 lipca 2013 roku, kiedy to podpisano akt notarialny na mocy którego dworzec został przekazany samorządowi w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego. Wtedy to rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w historii cieszyńskiego dworca.